Fra stavkirker til moderne trekirker

Når vi snakker om kirker fra middelalderen, er det vanlig å se for seg majestetiske katedraler i stein og gotisk arkitektur. I Norge er det imidlertid minst like vanlig å snakke om kirker i tre når det handler om kirkebygg gjennom historien. Stavkirkene våre har eksepsjonell kulturhistorisk verdi, og Urnes stavkirke finner vi til og med på Unescos verdensarvliste. De fleste stavkirkene ble reist mellom 1150 og 1350, og gjennom hele landets historie har tre vært et av de foretrukne materialene for alle slags bygg. Få bevarte stavkirke Den katolske kirken foretrakk riktignok kirker i stein, selv om disse på den tiden utgjorde mindretallet av landets kirker. Hvordan kirker ble bygget har endret seg gjennom tidene, og det dukket ikke opp nye