Fra stavkirker til moderne trekirker

Når vi snakker om kirker fra middelalderen, er det vanlig å se for seg majestetiske katedraler i stein og gotisk arkitektur. I Norge er det imidlertid minst like vanlig å snakke om kirker i tre når det handler om kirkebygg gjennom historien. Stavkirkene våre har eksepsjonell kulturhistorisk verdi, og Urnes stavkirke finner vi til og med på Unescos verdensarvliste. De fleste stavkirkene ble reist mellom 1150 og 1350, og gjennom hele landets historie har tre vært et av de foretrukne materialene for alle slags bygg.

Få bevarte stavkirke

Den katolske kirken foretrakk riktignok kirker i stein, selv om disse på den tiden utgjorde mindretallet av landets kirker. Hvordan kirker ble bygget har endret seg gjennom tidene, og det dukket ikke opp nye stavkirker hverken da Norge var katolsk eller under reformasjonen. De lærde strides om hvor mange stavkirker som har vært å oppdrive i landet, og enkelte hevder det kan ha vært inntil 2 000 stykk på et tidspunkt. I dag er det kun om lag 28 bevarte kirker igjen.

Disse ikoniske kirkebyggene bygges selvfølgelig ikke i dag, men det er interessant at det i disse miljøbevisste tider er stort fokus på å bygge i tre – inkludert når det gjelder kirker. Det er nemlig mange miljømessige fordeler med å bygge i tre, såfremt materialene kommer fra bærekraftig forvaltet og sertifisert skog. Dessuten er råvarene fornybare og enkle å gjenbruke. Både profesjonelle og amatører benytter seg derfor av materialer fra Byggmax til sine bærekraftige byggeprosjekter. Bruk av tre som byggemateriale er fortsatt i vinden, og på grunn av et ønske fra offentlig hold om miljøvennlighet har trebyggets popularitet fått en ekstra dimensjon.

Trevirke for fremtiden

Norge har som mål å bli et karbonnøytralt innen 2030, og derfor står det å bygge i tre veldig høyt på listen. På kommunenivå snakkes det om å redusere CO2-utslipp, noe trebygg i stor grad hjelper med. Trevirke binder CO2, i tillegg lagres karbonet i treproduktet før det blir frigitt gjennom forbrenning eller nedbryting. Mange av kirkene som har blitt reist de siste årene er derfor svært bærekraftige.

Dagens kirker er noe ganske annet enn høymiddelalderens stavkirker, men det er fint at tre fremdeles brukes. Se bare på Knarvik kirke som ble oppført i 2014, eller Våler kirke som kom året etter. Hos disse ser vi en langt lysere tresort enn det vi forbinder med de eldre byggene, og mange er enige om at dette er med på å gi den rette «kirkestemningen». En av grunnene til at tre er såpass populært, er at det gir et godt inneklima.

For øvrig er kirkebygg fra alle tidsaldere noe arkitekturelskere kan sette pris på, så vel som ethvert menneske med noen som helst form for historieinteresse.