Ulik kirkearkitektur i Norge

Kirkebyggingen i Norge startet for alvor da kristendommen kom til landet rundt år 1000, og de kristne ønsket et samlingspunkt for å holde Gudstjenester og leve ut sin tro. De første kirkene som ble reist var for det meste ganske enkle bygg, men arkitekturen og utformingen av kirkene har utviklet seg med årene. - Langkirker og sentralkirker I Norge er langkirken det mest vanlige kirkebygget. Kjennetegnet ved en langkirke er at det har et langstrakt kirkerom, dette skal da symbolisere at menigheten er på en pilgrimsvandring mot "den hellige vei" eller "via sacra". Den andre hovedtypen er sentralkirken. Sentralkirkene er bygget som en åttekant eller kvadrat og har en mer symmetrisk form. Dette skal symbolisere at Kristus er midt iblant oss. Kirkeveggene