Ulik kirkearkitektur i Norge

Kirkebyggingen i Norge startet for alvor da kristendommen kom til landet rundt år 1000, og de kristne ønsket et samlingspunkt for å holde Gudstjenester og leve ut sin tro. De første kirkene som ble reist var for det meste ganske enkle bygg, men arkitekturen og utformingen av kirkene har utviklet seg med årene.

– Langkirker og sentralkirker

I Norge er langkirken det mest vanlige kirkebygget. Kjennetegnet ved en langkirke er at det har et langstrakt kirkerom, dette skal da symbolisere at menigheten er på en pilgrimsvandring mot “den hellige vei” eller “via sacra”. Den andre hovedtypen er sentralkirken. Sentralkirkene er bygget som en åttekant eller kvadrat og har en mer symmetrisk form. Dette skal symbolisere at Kristus er midt iblant oss. Kirkeveggene er som regel dekorert med ulike bilder som skal symbolisere kristendommen. Dette er også noe man kan dekorere med hjemme, og sammen med en flott tapet har du et flott hjem.

– Norges mest kjente kirker

Nidarosdomen

Nidarosdomen ligger i Trondheim og er kjent for å være en av Norges eldste og mest kjente kirker, særlig på grunn av å være gravkirken til Olav den Hellige. Byggingen av Nidarosdomen startet rundt år 1070, men har i senere tid gjennomgått flere restaureringer.

Flåm kirke

Flåm kirke er en langkirke som ble påbegynt i år 1670. Den er lokalisert i Aurland på Vestlandet, og er bygget i tre.

Oslo domkirke

Oslo domkirke, tidligere kalt Vår Frelsers Kirke, er Norges rikskirke. Det betyr at dette er kirken som benyttes av kongehuset ved offisielle begivenheter som begravelser og vielser. Kirken sto ferdig i år 1697 er lokalisert sentralt i hovedstaden. Oslo domkirke er bygget i murstein, og kirkerommet har plass til omtrent 900 personer.

I Norge er kirkene en stor del av vår kultur og er flotte bygg med interessant arkitektur.