Bryllup

Utover dåp og konfirmasjon, er bryllup en av de viktigste oppgavene til kirken. Å inngå ekteskap i Den Norske Kirke er en offentlig handling som er juridisk bindende, også overfor staten. En godkjent vigsler må utføre og erklære vielsen for at den skal være gyldig.

Alle myndige kan frivillig inngå ekteskap i kirken og den norske kirke har siden 2017 to vedtatte liturgier, som innebærer at også likekjønnede par kan inngå ekteskap i kirken. Dette har vært en avgjørelse det har vært opphetet debatt rundt. Kirken har i en årrekke mottatt kritikk utenfra, da særlig fra humanistiske grupper og menneskerettighetsforkjempere – kritikken har da dreid seg om at kirken diskriminerer likekjønnede par og bryter med deres rett til å elske. Det har også vært heftige diskusjoner innad i kirken om dette temaet, og enkelte prester har brutt med kirken etter at Kirkemøtet vedtok den nye liturgien som åpnet for likekjønnede vigsler også i kirken.

Planleggingen

Før man kan inngå ekteskap i kirken, og for at ekteskapet skal være gyldig, så er det en del papirer som må være på plass. Ettersom dette er en oppgave også kirken forvalter for staten, må disse skjemaene være utfylt av det kommende ekteparet for at staten skal regne ekteskapet som gyldig. Prosessen med disse skjemaene er såkalt prøving av ekteskapsvilkårene. Forloverne til ekteparet må også fylle ut erklæringsskjemaer, og ved eventuelle tidligere ektefeller må det dokumenteres skilsmisse eller dødsfall. Om man gifter seg med en utenlandsk statsborger, er det ytterligere dokumentasjon som må på plass.

Når det praktiske og byråkratiske er overstått, gjenstår kun det de fleste forbinder med bryllupsplanlegging. Kirken ønsker at de kommende deltar så aktivt som mulig i planlegging av kirkeseremonien, slik at det blir mest mulig deres dag. Kirketjeneren bistår med mye av planleggingen, og man kan legge inn personlighet i alt fra pynting av kirkerommet, til valg av musikk, til hva slags entré paret skal gjøre, samt prosesjon. Mange ønsker også salmer og skrifter til seremonien sin, og her kan presten være behjelpelig med å finne fra til vers og salmer som passer seremonien og personlighetene til paret.

Borgerlig gift

Kirken har også vedtatt en liturgi for borgerlig inngått ekteskap. Dette innebærer at et par som er gift borgerlig likevel kan gjennomføre vigselsseremoni i kirkerommet. Det er da en annen liturgi enn den som benyttes til de som vigsles av kirken, men paret er da allerede juridisk gift. Dette er et alternativ for de som av ulike grunner har gjennomført ekteskapsinngåelsen borgerlig, men likevel ønsker en religiøs seremoni. Man får da samme mulighet til å planlegge sitt drømmebryllup, uten at man har låst seg til den ene eller andre løsningen. Denne liturgien ble, i likhet med den for likekjønnede par, vedtatt av Kirkemøtet i 2017.