Hvorfor har religion lykkes så godt?

Religion uansett retning har fenget de store massene gjennom tusenvis av år. Det er mange årsaker til det, for hva som befinner seg mellom himmel og jord er et spørsmål som vi ikke har fått svar på. Og det er nettopp troen og engasjementet som driver religionen fram.

Men, hvordan kan vi tro på noe vi ikke vet eksisterer, og hvorfor er det så bra? De fleste religioner har levesett man bør følge for å få guds nåde, som viser seg å være vanskelige å leve opp til. Men, i likhet med et crm system, har man bevisst bygd opp strukturen får å gi aksept for avlat, som er en form for skatt. Dette er ikke poenget i denne artikkelen, vi skal heller se på strukturen og oppsettet.

Mellom mennesket og Gud

Mellom mennesker og Gud ligger det uendelige ønsker, formaninger og konflikter. Bare se på levevilkårene under 400-årsnatten. Kirken har et godt formål om å ene folk og fe under samme fane ved å tilby dem ly, samarbeid, tro og håp. Håp om en bedre framtid, et godt liv. CRM-systemet fungerer litt som religion ved at den formidler en løsning på problemer. Mange kirker gjennom historien har blitt bygd for å samle folk.

CRM-systemet samler alle under samme tak, og lager en oversikt som gjør det mulig å skape vekst. Dette er en av bærebjelkene i samfunnet. Når mange tror på de samme verdiene, står man ikke i veien for å skape utvikling.

La oss si selve systemet er Gud, avdelingene er pavene, filene er katedralene, og pikslene er hver og en av oss. Programvaren er tjenestemenn og kvinner som hjelper til å holde systemet i gang, og portvakten sørger for at uvedkommende ikke trenger seg inn.

Mellom tro og håp

De to elementene er som tilbud og etterspørsel. Når noen får nyss om at du tilbyr kost og losji med kortreiste delikatesser, vil de ha det. Og, de vil fortelle flere om dine tjenester som gir dem velbehag og opplevelser.

Kirken er et godt sted, og når man er troende til Gud får man en verdi i form av helt andre ting enn penger. Når man i tillegg kan overbevise andre om at dersom de betaler for tjenestene og varene, vil også de få et tilskudd av verdi som er mye mer verdt enn gull og diamanter. Er det Gud nåde? Evig liv? Eller å unnslippe helvetet?

Når man ser på hvor suksessfull religion har vært i så mange generasjoner, er det ikke tvil om at CRM kan hjelpe en bedrift i å lykkes. Man må ha kløkt og samvit, men også kunnskap og engasjement.