hjelp i kirken

Kirken er for mange nordmenn en viktig del av hverdagen gjennom hele livet. Norge har vært et land med stor andel kristne borgere i lang tid. Som kristen blir man døpt, konfirmert og gift i kirka. Kirka spiller for mange en viktig rolle for feiring av høytider og folk deltar i gudstjenester og annet samvær der. I slutten av livet velger mange å begraves og holder gravferd i kirka.


Kirka er et hellig oppholdssted for et samfunn som deler tro, her kan man føle seg trygge, tilbe Gud og utøve sin religion, uansett hvilken retning av kristendom den måtte tilhøre. Tro er både noe dypt personlig, men også noe som er prega av sterkt samhold.

Kirka er viktig for mange. Den gir uunnværlig støtte gjennom hele livet, og kanskje spesielt i vanskelige tider. Mange vet derfor hvor viktig det er å holde den ved like og hjelpe med økonomien, driften og moralen i menigheten. Mange kan føle seg egoistiske eller få dårlig samvittighet om man er en del av en menighet og ikke bruker all tid og energi på å hjelpe fellesskapet. Men det er ikke nødvendig, for kirka vet at alle har sine egne liv å tenke på i tillegg. Om man for eksempel har et stort kjøp foran seg og skal låne penger og er nervøs eller har skyldfølelse så er kirka og menigheten der for å støtte deg gjennom det, ikke dømme deg.

Så vær ikke redd for å be kirka om hjelp!