Kirke

Misjonsengasjement er et tiltak som kan føre til både vekst og samhold i din menighet. Den norske kirken har engasjert seg på den måten i møtet med flyktninger og asylsøkere i resten av landet. Det finnes utallige historier som gode eksempler på slikt arbeid fra enkeltpersoner. Det gjelder å treffe og oppleve for å kunne skape engasjement rundt temaet. Himalayareiser er blant annet et av mange reiser enkeltpersoner har dratt ut på. Det å dra ut til folket for å prate, kan skape nytt engasjement. Folk starter endelig å prate sammen.

Integrering av den norske kirke

Et godt eksempel er tiltakene i språkkafeen ved Uranienborg Menighet, som har hatt møter mellom nordmenn og flytkninger/asylsøkere. Samlinger med mye godteri og annet slår godt an for serveringen. Folk har bidratt med ulike tiltak i hele landet. Det gjelder både frivillige og ansatte hos de ulike menighetene. For ikke å nevne samarbeidspartnere og organisasjoner som blir invitert til slike nasjonale konferanser for å dele deres ulike erfaringer med arbeidet. Mye av arbeidet innen temaet har gått ut på at alle skal komme hjem med bredere erfaring omkring arbeidet med flyktninger. Arbeidet om å engasjere innvandrere og integrere er som følge av den økte arbeidsinnvandringen på 70-tallet. Den norske kirken har dermed raskt arbeidet aktivt for folks rettigheter og frihet. Selveste kartleggingen av flytkningsarbeidet innen den norske menigheten skjedde 2017, som følge av den store økningen av flyktninger som kom sommeren 2015. Norge er et multikulturelt samfunn, og trenger derfor å integrere alle i stedet for å ekskludere. Tallene for holdninger til innvandring av nordmenn er oppløftende og reflekterende ved innsatsen for integreringsarbeidet som er blitt gjort. Nordmenn flest mener innvandringen er positiv, men skeptisismen omrking islam finner fortsatt. Selv om diskrimineringen av innvandring har økt helt siden 2013, er flesteparten integreringsoptimister her i landet. Noen kjente kirkelige fagmiljøer som arbeidet innen integrering er De kirkelige dialogsentrene, Kristent Interkulturelt Arbeid og Flerkulturelt kirkelig nettverk.