Kirke

Misjonsengasjement er et tiltak som kan føre til både vekst og samhold i din menighet. Den norske kirken har engasjert seg på den måten i møtet med flyktninger og asylsøkere i resten av landet. Det finnes utallige historier som gode eksempler på slikt arbeid fra enkeltpersoner. Det gjelder å treffe og oppleve for å kunne skape engasjement rundt temaet. Himalayareiser er blant annet et av mange reiser enkeltpersoner har dratt ut på. Det å dra ut til folket for å prate, kan skape nytt engasjement. Folk starter endelig å prate sammen. Integrering av den norske kirke Et godt eksempel er tiltakene i språkkafeen ved Uranienborg Menighet, som har hatt møter mellom nordmenn og flytkninger/asylsøkere. Samlinger med mye godteri og annet slår godt