Førkristen tid

Når man snakker om førkristen tid i Norge dreier det seg hovedsakelig om norrøn tro som ble praktisert under jernalderen og vikingtiden. Før dette har man lite innsyn i religiøs praksis, da det finnes få eksisterende arkeologiske kilder å se til. Man vet dog, utfra de funn som er gjort, at det blant annet forelå tilbedelse av solen og ellers naturen. Norrøn tro, eller åsatro, er barneskolelærdom i Norge, og de fleste har noe kjennskap til guder som Odin, Frigg, Tor, Loke og Frøya. I nyere tid har også Hollywood-produksjoner av Avengers-filmene revitalisert interessen for norrøn mytologi, da mytologien spiller en stor rolle i handlingen i disse historiene. Norrøn tro i Norge De færreste husker nok likevel hva åsatro dreier seg om i