Førkristen tid

Når man snakker om førkristen tid i Norge dreier det seg hovedsakelig om norrøn tro som ble praktisert under jernalderen og vikingtiden. Før dette har man lite innsyn i religiøs praksis, da det finnes få eksisterende arkeologiske kilder å se til. Man vet dog, utfra de funn som er gjort, at det blant annet forelå tilbedelse av solen og ellers naturen.

Norrøn tro, eller åsatro, er barneskolelærdom i Norge, og de fleste har noe kjennskap til guder som Odin, Frigg, Tor, Loke og Frøya. I nyere tid har også Hollywood-produksjoner av Avengers-filmene revitalisert interessen for norrøn mytologi, da mytologien spiller en stor rolle i handlingen i disse historiene.

Norrøn tro i Norge

De færreste husker nok likevel hva åsatro dreier seg om i detalj, utover hierarkiet av guder. Åsatro forklarer oppbygging av verden slik de så den i førkristen tid. Verden besto av tre hoveddeler, som alle var knyttet sammen med verdenstreet Yggdrasil, Menneskene bodde i Midgard, midt i verden, Æsene i Åsgård – Midgard og Åsgård var bundet sammen av broen Bifrost som ble sett som en regnbue. Utenfor dette bodde jotnene, i Utgård. Verdens undergang kalles ragnarok, som ender med at verden brenner opp. Dette er likevel ikke slutten, men verden gjenoppstår gjennom noen få overlevende guder, og alt begynner på nytt, grønt og vakkert.

Ifølge åsatro kunne de mennesker som hadde vist seg verdige bli utvalgt til å bo blant gudene. Odin og Frøya hadde hver sin hall til dette formålet, og de holdt øye med alt av krig og kamp og delte de falne krigerne mellom seg. Odins hall var Valhall, hvor det var fest hver kveld og kamper hver dag for å forberede krigerne på ragnarok. Frøyas hall var kalt Folkvang, hvor ikke bare menn var velkomne, men også kvinner – om de hadde dødd en ærefull død.

Menneskets død under førkristen tid ble altså ikke sett på som en endelig slutt. Det ble oppfattet som at de døde både lå i gravhaugen, men samtidig befant seg i Valhall eller Folkvang. Derfor spilte også gravene i førkristen tid en viktig rolle. Noen av disse gravene har man funnet, og her har man avdekket viktig innsikt i hvordan folk levde.

De viktigste gudene

Åsatro var en polyteistisk religion, som innebærer at man tilba mer enn én gud. Hver av gudene, eller æsene, var udødelige og var mektige i hvert sitt felt. Odin var hovedguden og krigens gud, hans sønner Tor (naturkreftenes gud), Balder (forbindes med lys, kjærlighet og diktning) og Brage (skaldekunstens gud) er fremtredende, så vel som hans fostersønn Loke som forbindes med ild og smedkunst, og med ugagn. Odins hustru Frigg er også fremtredende, og både forbindes og blandes med vanen Frøya og har med det sterk tilknytning til kjærlighet og skjebnen.