Finn venner som senior

Det er ikke alltid like enkelt å finne venner når man blir voksen. Som senior kan det være enda vanskeligere. De fleste har etablert sin egen vennekrets, og holder seg gjerne til den hele livet. Er man ensom, er det slett ikke enkelt å komme inn i en vennekrets, og det er heller ikke lett å finne andre som er ensomme. Dessuten er det færre møtesteder beregnet på voksne, og dermed blir det vanskelig å vite hvor man skal lete. Kirken som møtested Kirken blir gjerne forbundet med gudstjenester eller feiringer, men kirken og menighetenkan også være et sted å finne venner. Her samles alle typer mennesker, og noen steder er det fortsatt kirkekaffe etter gudstjenesten. Kirkekaffe er et uhøytidelig samlingssted der