Bryllup

Utover dåp og konfirmasjon, er bryllup en av de viktigste oppgavene til kirken. Å inngå ekteskap i Den Norske Kirke er en offentlig handling som er juridisk bindende, også overfor staten. En godkjent vigsler må utføre og erklære vielsen for at den skal være gyldig. Alle myndige kan frivillig inngå ekteskap i kirken og den norske kirke har siden 2017 to vedtatte liturgier, som innebærer at også likekjønnede par kan inngå ekteskap i kirken. Dette har vært en avgjørelse det har vært opphetet debatt rundt. Kirken har i en årrekke mottatt kritikk utenfra, da særlig fra humanistiske grupper og menneskerettighetsforkjempere – kritikken har da dreid seg om at kirken diskriminerer likekjønnede par og bryter med deres rett til å elske. Det

Type Kirker

"Det som hører Herren til", eller kirker refereres ofte til Guds hus. Man tenker ofte på en kristen bygning med tårn og store vinduer, vakkert dandert med glassmalerier. Men ofte tenker vi på menigheten og trossamfunnet som sogner til kirken. Kirker kan forordnes etter funksjon, slik som klosterkirker, sognekirker og privatkirker. Men også etter type arkitektur. Nå skal vi se på ulike kirker med tanke på hvilken funksjon de har eller har hatt. Klosterkirker Klosterkirker er gudshus som har et stort samfunn rundt seg. Dette samfunnet er munkeordenen og nonneordenen. Klosterkirken er bygd i tilknytning til klosteret, og ligger vanligvis mot nord i en firkantet formasjon. I midten ligger klostergården. Kirkens utforming avhenger av hvilken munkeorden som har bygd den. For eksempel er klosterkirker

Fra stavkirker til moderne trekirker

Når vi snakker om kirker fra middelalderen, er det vanlig å se for seg majestetiske katedraler i stein og gotisk arkitektur. I Norge er det imidlertid minst like vanlig å snakke om kirker i tre når det handler om kirkebygg gjennom historien. Stavkirkene våre har eksepsjonell kulturhistorisk verdi, og Urnes stavkirke finner vi til og med på Unescos verdensarvliste. De fleste stavkirkene ble reist mellom 1150 og 1350, og gjennom hele landets historie har tre vært et av de foretrukne materialene for alle slags bygg. Få bevarte stavkirke Den katolske kirken foretrakk riktignok kirker i stein, selv om disse på den tiden utgjorde mindretallet av landets kirker. Hvordan kirker ble bygget har endret seg gjennom tidene, og det dukket ikke opp nye