Konfirmasjon

I en konfirmasjon velger man å bekrefte sin tro og sin tilhørighet til kirken – en bekreftelse av dåpen. Det er derfor en forutsetning at man allerede er døpt inn i Den Norske Kirke for å kunne gjennomføre en konfirmasjon. Selve ordet konfirmasjon kommer fra det latinske ordet «confirmare» som betyr å bekrefte, eller å styrke.

For de som ønsker konfirmasjon i kirken, men som av ulike grunner ikke er døpt, så kan man bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden for å kunne bli konfirmert. Det er omtrent 1000 konfirmanter i året som blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Lengden på konfirmasjonstiden varierer litt fra sted til sted, og er litt avhengig av hvorvidt man konfirmeres på våren eller på høsten. Konfirmeres man på våren starter som oftest konfirmasjonsundervisningen i september eller oktober, mens de som konfirmeres på høsten gjerne starter med sin undervisning på vinteren eller våren. Som oftest varer konfirmasjonstiden mellom seks og åtte måneder.

Også konfirmantopplegget varierer litt fra sted til sted. De fleste har jevnlige undervisningstimer på kveldstid, de fleste med ukentlig frekvens. Mange reiser også på leir, noen i en uke og noen for en helg.